Utrzymanie techniczne budynku
Utrzymanie techniczne budynku

Obsługę techniczną:

  • kontrolę stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa handlowego- roczne przeglądy techniczne
  • prowadzenie książki obiektu, protokołów z przeglądów, bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i nadzór nad ich realizacją
  • usuwanie awarii
  • przygotowanie planów remontów i modernizacji wraz z dokumentacją techniczną
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 24 godzinna opieka konserwatora budynku