Utrzymanie czystości i porządku oraz ochrona
Utrzymanie czystości i porządku oraz ochrona

Świadczymy usługi utrzymania czystości w zakresie:

 • sprzątania wewnątrz budynków
 • sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów
 • pielęgnacji terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie)
 • prześwietlania i wycinania drzew
 • odśnieżania sprzętem mechanicznym
 • odśnieżania dachów
 • wywozu nagromadzonego śniegu
 • usuwania nawisów śnieżnych i sopli z połaci dachowych
 • wymiany i uzupełniania piasku w piaskownicach
 • dostarczania  piasku i soli drogowej w okresie zimy
 • sprzątania i wywozu śmieci nietypowych z piwnic i strychów
 • po budowlanego doczyszczania budynków
 • maszynowego doczyszczania powierzchni
 • usuwania starych powłok akrylowych
 • akrylizacji powierzchni zmywalnych- wodoodpornych
 • prania ekstrakcyjne wykładzin i dywanów
 • krystalizacji kamienia naturalnego
 • mycia przeszkleń metodą alpinistyczną

Szczegółowy zakres czynności przedstawiany  jest po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami w ofercie indywidulanej.

Chronimy obiekty bez względu na ich wielkość, lokalizację i charakter poprzez:

 • obecność zawsze tam, gdzie intuicyjnie wyczuwalne jest zagrożenie
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracy
 • dbałość o porządek i bezpieczeństwo pojazdów znajdujących się na terenie obiektu
 • całodobowa kontrola prawidłowości pełnienia służby
 • wsparcie współpracujących grup interwencyjnych
 • autorskie plany ochrony obiektów

Zatrudniamy pracowników charakteryzujących się taktem i kulturą osobistą, jak również zdecydowanych w działaniu. Podstawowym założeniem pracownika jest zabezpieczenie przed kradzieżami, szkodami materialnymi oraz zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu.