Obsługa finansowa
księgowa i prawna
Obsługa finansowa, księgowa i prawna

Obsługę finansowo- księgową:

  • ewidencjonowanie i księgowanie wpłat właścicieli
  • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
  • rozliczanie mediów
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • kontrolowanie terminu wpłat oraz windykacja należności
  • prowadzenie dla nieruchomości księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującym prawem

Obsługę prawną:

  • opracowanie wzorów uchwał, statutu i regulaminu Wspólnot
  • reprezentowanie Wspólnoty przez organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • przygotowanie i opiniowanie zawieranych umów
  • współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, również w zakresie prowadzenia spraw sądowych