2016-06-24
Zaproszenie do składania ofert na remont budynku

W związku z planowaną realizacją zamierzenia inwestycyjnego zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie remontu i odtworzenia dachu budynku wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wymianą pokrycia dachowego, remontu i przebudowy lukarni oraz kominów przy zabytkowym obiekcie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, warunków udziału oraz terminu składania ofert znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

  1. Zapytanie ofertowe 01.2016 remont i odtworzenie dachu
  2. Załącznik do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja i opis obiektu
  3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
  4. Załącznik nr 2 Spełnienie wymagań udziału w postępowaniu
  5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  6. Załącznik Nr 4 wykaz zrealizowanych usług
 
Powrót do aktualności